Korjausrakentamiskeskukset

Curatio - http://www.curatio.fi/

TURUNMAAN KORJAUSRAKENTAMISYHDISTYS R.Y. – BYGGNADSVÅRDSFÖRENING I ÅBOLAND R.F.

Kaksikielisen aatteellisen yhdistyksen tavoitteena on Turunmaan rakennusperinteen vaaliminen sekä korjausrakentamisideologian ja kestävän kehityksen edistäminen. Tietopankki, kurssitoimintaa, talkoohenkeä ja rakennusosien kierrätystä. Varaosapankit Parainen Mokulla ja Sauvo. Neuvontaa puhelimitse ja toimistolla.

Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu - http://www.lastu.fi

Itsenäinen yhdistyksen ylläpitämä taidekoulu ja toimintakeskus Pohjois-Savossa. Lastu tarjoaa lapsille ja nuorille arkkitehtuurin opetussuunnitelman mukaista taiteen perusopetusta. Toiminta käsittää myös leirikouluja, työpajoja sekä kesäisiä taide- ja rakennusleirejä. Lastu kuuluu myös valtakunnalliseen lastenkulttuurikeskusten Taikalamppu-verkostoon toimikaudella 2009–2013.

Pora - http://www.ouka.fi/oulu/ppm/pohjois-pohjanmaan-korjausrakentamiskeskus-pora

Pohjois-Pohjanmaan korjausrakentamishanke. Pora on Pohjois-Pohjanmaan museon hallinnoima kolmen vuoden ESR-projekti, jonka tarkoituksena on vakiinnuttaa korjausrakentamisneuvonta maakuntaan ja nostaa korjausrakentamisen arvostusta. Maksutonta neuvontatoimintaa.

Rakennuskulttuuritalo Toivo http://www.pori.fi/toivo

Varvinkatu 19
28100 PORI
puh. 02 621 1051
toivo(at-merkki)pori.fi

Satakunnan museon korjausrakentamiskeskuksen asuinrakennus on rakennettu korjausnäyttelyksi edustamaan ajanjaksoa 1850–1950 jättämällä korjausvaiheet näkyviin. Tieto-, materiaali- ja taitajapankki. Toivon oma varaosapankki siirtyi vuonna 2000 Porin seudun rakennuskulttuuriseuran ylläpitämäksi erilliseksi yksiköksi Porin veturitalleille.

Salvus - http://www.salvus.fi/

Itä-Uudenmaan Rakennussuojelukeskus - östnylands Byggnadsvårdscentrum
Vanha Hämeenlinnantie 5
06100 PORVOO
puh 019 521 0500

Säätiö toimii Porvoon restauroidulla rautatieasemalla. Siellä on mm. Porvoon kaupunkialueen korjausrakennusnäyttely sekä alan tuote- ja materiaalinäyttely. Korjausrakentamisen neuvontaa, alueena Itä-Uusimaa.

Stundars museo- ja kulttuurikeskus - http://www.stundars.fi/

Käsityöläiskylä. Kylässä näyttelytalo, jossa mm. jatkuva korjausnäyttely, varaosapankki, kursseja, työnäytöksiä. Toiminut jo 30 vuotta.

Tammela - http://www.oldrauma.fi/tammela1.html

Vanhan Rauman korjausrakentamiskeskus on osa Rauman kaupungin ympäristöviraston rakennusvalvontaa. Kaupungin omistamassa Tammelan talossa esitellään Vanhan Rauman, Unescon maailmanperintökohteen, korjaustoimintaa. Tammelasta saa myös käytännön ohjeita suunnitteluun ja kunnostustöihin. Opastuksen lisäksi Tammelassa järjestetään Vanha Rauma -aiheisia luentoja sekä koulutusta hirsirakennusten korjaajille. Tammelan toimintaan kuuluu myös varaosapankki.


Muut linkit

Akustisen Ekologian Seura r.y. - http://www.akueko.com/

Seuran tarkoituksena on tehdä tunnetuksi ääniympäristön merkitystä elinympäristölle, ihmisten elämismaailmoille ja hyvinvoinnille sekä herättää kiinnostusta ääniympäristöjä kohtaan. Akustisen ekologian seura tekee esityksiä sekä antaa lausuntoja, jotka koskevat luonnon äänimaisemien, hiljaisten paikkojen ja aikojen suojelua sekä äänellisesti tasapainoisten ympäristöjen suunnittelua ja toteutusta.

Asumisterveysliitto ASTE R.Y. - http://www.asumisterveysliitto.fi

Asumisterveysliitto on valtakunnallinen järjestö, jonka toiminta-ajatuksena on ohjata asumisterveysongelmiin joutuneita oma-aloitteiseen ongelmanhallintaan ja tiedottaa ajankohtaisista asumisterveysasioista.

Etelä-Savon rakennusperintöyhdistys ry - http://www.rakennusperintoyhdistys.net

rakennusperintoyhdistys(at-merkki)gmail.com
www.rakennusperintoyhdistys.net/

Yhdistys vaalii rakennusperintöä Etelä-Savon alueella. Nettisivuilla mm. varaosapankki ja keskustelupalsta.

Europa Nostra in Finland - www.kotiseutuliitto.fi/toiminta/europa-nostra

Toimisto Suomen Kotiseutuliitossa: toimisto(at-merkki)suomenkotiseutuliitto.fi

Europa Nostra on eurooppalainen kulttuuriperintöä vaaliva järjestö, joka toimii läheisessä yhteistyössä Euroopan unionin, Euroopan neuvoston ja Unescon kanssa. Järjestö on kulttuuriperintöä vaalivien yhdistysten liitto, johon voi liittyä myös yksityisjäsenenä. Europa Nostralla on 225 jäsenjärjestöä eri puolella Eurooppaa. Suomen Kotiseutuliitto ja Suomen Arkkitehtiliitto ovat solmineet sopimuksen Europa Nostra in Finland (EN-F) -yhteistyöverkoston muodostamiseksi.

Kaakeliuunitehdas Helsinge - http://www.kaakeliuunitehdas.fi

Kaakeliuunitehdas Helsinge
www.kaakeliuunitehdas.fi
+358 (0) 50 325 73 46
info@kaakeliuunitehdas.fi

Me toimitamme mielellämme aitoja käsityönä valmistettuja kaakeliuuneja, joko klassisia tai moderneja malleja. Valmistamme myös mittatilausuunin toiveidenne mukaan. Tulisijamme kestävät käytössä satoja vuosia.

Kansainvälinen Savusaunaklubi ry -

Verstaankatu 7 D 59, 33100 TAMPERE
pj. Seppo Leskinen
puh: 03 368 2233 , 050 581 2233
sepe2(at-merkki)elisanet.fi
http://www.savusauna.fi/

Toiminnan ydinalueita ovat savusaunakulttuurin edistäminen ja säilyttäminen sekä savusaunojen rakennusopastus, savusaunojen testaukset, jäsenretket savusaunoihin ja yhteydenpito muiden maiden savusaunaharrastajiin.

Käymäläseura Huussi ry - http://www.huussi.net

Käymäläseura Huussi ry:n visio on tehdä kuivakäymälöistä kestävän kehityksen keskeinen osa, jotta myös tulevat sukupolvet voisivat nauttia puhtaasta vedestä ja terveellisestä ympäristöstä. Tavoitteena on edistää kuivakäymälöiden käyttöä tiedottamalla, tutkimalla, selvittämällä, antamalla lausuntoja ja pitämällä esitelmiä.

Lapin läänin rakennusperinne ry - http://www.lapinrakennusperinne.net

c/o Teija Ylimartimo
Kasarmintie 8 A 24
90100 OULU
puh. 040 7260 480
info(at-merkki)lapinrakennusperinne.net
http://www.lapinrakennusperinne.net

Yhdistys pyrkii toiminnallaan edistämään alueensa uhanalaisten rakennus- ja ympäristökohteiden säilymistä.

LUOMURA RY http://www.luomura.com

Luomura ry kehittää ja edistää kokonaisvaltaisesti tyydyttävää ekologista ja luonnonmukaista rakentamista ja asumista. Yhdistys julkaisee Terve Talo -lehteä ja järjestää Terve Talo -messuja.

Museovirasto http://www.nba.fi

Tärkein yleisölle suunnattu tuote on korjauskortisto, jota saa ostaa mm. Rakennustiedon myymälöistä. Kortiston tai yksittäisiä kortteja voi tilata myös Museovirastosta, puh. 09 4050 9559.

Pirkanmaan Perinnepoliittinen yhdistys

c/o Teemu Ahola,
Sammonkatu 43 A 12, 33540 TAMPERE
pj. Lasse Majuri
lasse.majuri(at-merkki)gmail.com
http://www.pirperpol.org

Pirkanmaan perinnepoliittinen yhdistys vaalii rakennus- ja kulttuuriperintöä Pirkanmaan alueella.

Pohjalainen Rakennusperintö ry – Österbottens byggnadsvård rf
http://www.pohjalainenrakennusperinto.fi

Pj. Riitta Jaakkola
puh. 0400 925 656
pohjalainenrakennus(at-merkki)gmail.com

Kaksikielinen yhdistys toimii kolmen maakunnan – Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan –alueella. Yhdistys nostaa esiin eri ikäistä pohjalaista rakennusperintöä ja sen arvoja järjestäen tapahtumia, retkiä ja opintomatkoja, kursseja sekä jäseniltoja eri puolilla toimialuetta.

Porin seudun rakennuskulttuuriseura ry - Porin varaosapankki http://www.varaosapankki.org

Seuran tarkoituksena on vaalia rakennuskulttuurin perinnettä ja tapoja. Seura pyrkii edistämään myös rakennusperinnön säilyttämistä, korjausrakentamista ja erilaisten rakennusmateriaalien kierrättämistä. Varaosapankki sijaitsee Porin vanhoissa veturitalleissa Veturitallinkatu 7.

Porvoon kaupungin korjausneuvoja

korjausneuvoja, rakennusarkkitehti
Rihkamatori B III-krs.
Porvoon kaupunki
06100 PORVOO
puh. 019 520 2726
fax. 019 520 2740
anneli.naukkarinen(at-merkki)porvoo.fi

Porvoon kaupungin korjausrakentamisen neuvoja (asemakaava-arkkitehti) kaupunkialueella.

Puu ICOMOS - http://www.icomos.fi/

Kirsti Kovanen
puh. 0400 833 065
kirsti.kovanen(at-merkki)ely-keskus.fi
www.icomos.fi
www.icomos.org/iiwc

ICOMOSin Suomen osaston puukomitea. Ilman muodollisuuksia ja jäsenmaksua toimiva komitea on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille, ei ainoastaan ICOMOSin jäsenille. Tavoitteena on kehittää komiteasta uusi, aktiivisesti toimiva foorumi rakennussuojelun, korjausrakentamisen ja tutkimuksen alueella. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan.

Puu ja talo - http://www.koivuharju.fi/puujatalo/

Puu ja talo -yhdistyksen tehtävänä on puolustaa Turun kaupunkirakenteen kerroksellisuutta, vanhoja puutaloja sekä Turun ainutlaatuista kulttuurimiljöötä.

Rakennusperintöportaali - http://www.rakennusperinto.fi/

Portaalista löytyy tietoa suomalaisesta rakennuskulttuurista, rakennusten hoidosta, korjaamisesta ja suojelusta sekä alan uutisia ja tapahtumia. Palvelun tuottavat ympäristöministeriö ja Museovirasto.

Rakennustaiteen seura ry - Samfundet för byggnadskonst rf - http://www.rakennustaiteenseura.fi/htmlib.htm

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea ja edistää rakennustaidetta ja siihen liittyvää ympäristökulttuuria. Tätä toteutetaan tukemalla rakennustaiteen tutkimus-, valistus-, arkistointi-, julkaisu- ja näyttelytoimintaa. Yhdistys osallistuu rakennustaiteellisesti ja historiallisesti arvokkaan ympäristön kehittämiseen ja suojeluun mm. tekemällä aloitteita, järjestämällä keskusteluja ja antamalla lausuntoja.

Restaurointikilta - http://www.restaurointi.net/

Killan tehtävänä on pitää yllä korkeaa ammattietiikkaa ja saada restaurointityölle ja –alalle sen ansaitsema arvostus. Tavoitteena on saada restaurointialan työt ohjautumaan ammattilaisille ja panostaa katoamassa olevien käsityötaitojen käyttöön ja säilymiseen. Tarkoituksena on luoda toimiva ja elävä restaurointialojen ammattilaisten yhteistyöverkosto. Ohjeita mm. vanhan rakennuksen tutkimukseen ja dokumentointiin

Pohjois-Karjalan rakennusperinneyhdistys - RäPPäNä - http://www.rappana.fi/


pj. Risto Ikonen
Ketunpesäntie 44
80230 Joensuu
puh. 050 336 6548
info(at-merkki)rappana.fi
www.rappana.fi

Räppänä vaalii pohjoiskarjalaista rakennusperinnettä. Yhdistyksen tavoitteena on tehdä rakentamisen perinteisiä, kestäviä ja kauniita ratkaisuja tutuksi suurelle yleisölle sekä tarjota harrastus- ja oppimismahdollisuuksia asiasta kiinnostuneille.

Saviyhdistys – savirakentamisen edistämiseksi ry - http://www.saviry.fi

Yhdistys edistää saven ja muiden luonnonmukaisten rakennusmateriaalien tutkimusta ja käyttöä rakentamisessa. Se pitää myös rekisteriä olemassa olevista savi- ja olkitaloista sekä organisoi kursseja eri savitekniikoista. Saviyhdistys julkaisee Pääskynen-nimistä jäsenlehteä.

Sisäilmayhdistys ry -http://www.sisailmayhdistys.fi/

Sisäilmayhdistyksen tarkoituksena on edistää rakennusten terveelliseen ja viihtyisään sisäilmastoon tähtäävää työtä. Yhdistyksen tehtävänä on parantaa tiedonsiirtoa tutkimuksesta käytäntöön sekä innostaa rakennusten asukkaita, käyttäjiä ja omistajia ylläpitämään hyvää sisäilmastoa.

Suomen Hirsitaito ry - http://www.hirsitaito.fi

Yhdistyksen toiminta-ajatuksena on edistää suomalaisen hirsirakentamisen tiedottamista ja tunnettavuutta Suomessa ja ulkomailla sekä alaan liittyvää tutkimus-, koulutus- ja kehittämistyötä. Yhdistys toimii myös kaikkien hirsi- ja puurakentamisalalla toimivien yhteisöjen ja henkilöiden yhdyssiteenä ja edesauttaa puuhun liittyvien perinnetaitojen kehittämistä ja säilyttämistä.

Suomen Kotiseutuliitto - http://www.suomenkotiseutuliitto.fi/

Kotiseututyön keskeisiä tavoitteita ovat elinympäristön viihtyisyyden parantaminen ja kotiseututunteen vahvistaminen. Työhön kuuluu kotiseudun kehittäminen paikallisten erityispiirteiden pohjalta, paikallisen omaleimaisuuden korostaminen, paikalliskulttuurien vaaliminen ja asukkaiden omatoimisuuden vahvistaminen.

Suomen korjausneuvojat ry. - Finlands renoveringkonsulenter rf -
sites.google.com/site/suomenkorjausneuvojatry/home

pj rak.mest. Mika Palmroos
puh. 02 262 4149
fax. 02 262 4554
mika.palmroos(at-merkki)turku.fi

Yhdistyksen jäsenistö koostuu kunnissa toimivista korjausneuvojista. Yhdistys on tiiviissä yhteydessä Valtion Asuntorahastoon sekä järjestää jäsenistölle vuosittain tarpeellista jatkokoulutusta. Korjausneuvojien työhön kuuluu mm. valtion myöntämien korjausavustusten käsittely. Lisäksi he antavat kuntalaisille puolueetonta korjausneuvontaa sekä ohjausta. Korjausneuvojan yhteystiedot saa kunnan neuvontapisteestä.

Suomen Kulttuuriperinnön Säätiö / Stiftelsen för Kultur–arvet i Finland
Suomen kulttuuriperinnön tuki ry / främjandet avm kulturarvet i Finland rf

Unioninkatu 22, 00130 HELSINKI
puh. 09 685 6082
toimisto@kulttuuriperinto.fi
www.kulttuuriperinto.fi

Vuonna 1986 rakennus- ja maisemansuojelun sekä esinekokoelmien hoitoa varten perustettu säätiö, jonka yhteyteen on perustettu lahjoitus- ja testamenttivaroin nimikkorahastoja. Säätiön omistuksessa ja hoidossa ovat mm. Brinkhallin kartano Turun Kakskerrassa, Elias Lönnrotin vanhuudenkoti Sammatissa, Retulansaaren Ylikartano Hattulassa sekä Haukkavuori Ruokolahdella. Säätiö omistaa myös suomalaisen lasin kokoelman. Säätiön rinnalla toimii yhdistys, Suomen Kulttuuriperinnön Tuki ry, johon voivat liittyä sekä yksityishenkilöt että yhteisöt. Yhdistys järjestää luento- ja esitelmätilaisuuksia, retkiä jäsenille sekä talkoita säätiön omistamissa kohteissa sekä julkaisee kolmesti vuodessa ilmestyvää Muuriankkuri-lehteä.

Suomen omakotiliitto - http://www.omakotiliitto.fi/

Suomen Omakotiliitto on valtakunnallinen pientaloasukkaiden ja vapaa-ajan asunnon omistajien edunvalvonta- ja palvelujärjestö, joka edistää pientalovaltaista elämänmuotoa. Suomen Omakotiliittoon kuuluu 236 paikallisyhdistyksen kautta yli 60 000 henkilöjäsentä.

Suomen Arkkitehtuurimuseo - http://www.mfa.fi/

Rakennustaiteen museo on arkkitehtuurin valtakunnallinen erikoismuseo Helsingissä. Museossa on vaihtuvien näyttelyiden lisäksi laaja arkkitehtuuriarkisto (suuret kokoelmat alkuperäisiä arkkitehtuuripiirustuksia, valokuvia ja dioja) ja kaikille avoin alan kirjasto. Lisäksi museo julkaisee kirjoja, joita myydään mm. omassa kirjakaupassa.

Suomenlinnan hoitokunta - http://www.suomenlinna.fi/

Suomenlinnan hoitokunta on korjausrakentamiskeskus, joka on käyttänyt työmaataan koulutuskohteena mm. oppilaitoksille ja vankeinhoitolaitokselle. Suomenlinna soveltuu näyttelyiden, case-tapausten ja alan tapahtumien pitopaikaksi.

Talonpoikaiskulttuurisäätiö - http://www.talonpoikaiskulttuurisaatio.fi/

Talonpoikaiskulttuurisäätiö toimii aktiivisesti elävän maaseutukulttuurin hyväksi. Säätiön tunnetuin toimintamuoto on myöntää perinteisen rakentamistavan kunniakilpiä talonpoikaisille rakennuksille ja pihapiireille. Säätiö myöntää myös vuosittain Kulttuuripalkinnon.

Tammisaaren virtuaalimuseo - http://www.ekenas.fi/virtualmuseum//

Tammisaaren museon sivuilla esitellään Kelloseppämestarin porvaristalo ulkorakennuksineen, valokuvaamo ja Snappertunan talomuseo. Pieniä videopätkiä mm. punamullankeitosta, taonnasta ja kehruusta.

Teollisuusperintöseura ry - http://www.teops.fi/

Seura pyrkii toiminnallaan syventämään teollisuusperinteen tuntemusta ja edistämään teollisuusperinnön dokumentointia, tutkimusta ja suojelua.

Turun maakuntamuseon ystävät ry - åbo landskapsmusei vänner rf -
http://www.v-smuseonystavat.org/

PL 286
20101 TURKU
pj. Marja Kantonen
040 727 4797
marja.kantonen(at-merkki)rktl.fi
http://www.v-smuseonystavat.org/

Turun maakuntamuseon ystävät on yhdistys kaikille, jotka ovat kiinnostuneita museotoiminnasta Turussa ja sen ympäristössä.